Jäsenyysehdot

Jäsenyysehdot

Kuva: Euroopan komissio
EU-jäsenyys on mahdollinen kaikille jäsenyysehdot täyttäville eurooppalaisille valtioille. Kuva: Euroopan komissio.

Kaikki eurooppalaiset maat, jotka noudattavat vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen ja oikeusvaltion periaatteita, voivat hakea EU:n jäsenyyttä.

Kööpenhaminassa kesäkuussa 1993 kokoontuneet EU-maiden johtajat selkeyttivät jäsenyyden ehtoja määrittämällä ns. Kööpenhaminan kriteerit. Kriteerien mukaan uusilla jäsenillä on liittymishetkellä oltava

  • vakaat hallintoelimet, jotka takaavat demokratian, oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien ja vähemmistöjen kunnioittamisen
  • toimiva markkinatalous ja edellytykset selviytyä kilpailun ja markkinavoimien paineista unionissa
  • kyky suoriutua jäsenyyden mukanaan tuomista velvoitteista, joihin kuuluu myös poliittisen unionin sekä talous- ja rahaliiton tavoitteiden noudattaminen

Euroopan unioni pitää kiinni sitoumuksistaan laajentumisprosessissa mukana olevia maita kohtaan,  mutta samalla sen pitää huomioida oma kykynsä ottaa vastaan uusia jäseniä. 

Laajentuminen on viime vuosina jäänyt talouskriisin ja ulkopoliittisten kriisien hallitsemalla EU-asialistalla taka-alalle. Laajentumisprosessi kuitenkin jatkuu Länsi-Balkanilla ja Turkissa.

Päivitetty 19.1.2015