Mahdolliset ehdokasmaat

Mahdolliset ehdokasmaat

Kuva: Euroopan komissio
Albanian presidentti Bujar Nishani ja Euroopan komission laajentumiskomissaari Štefan Füle.  Kuva: Euroopan komissio.

Muille Länsi-Balkanin maille, jotka ovat Bosnia Hertsegovina ja Kosovo on annettu lupaus mahdollisuudesta päästä EU:n jäseniksi, kun ne ovat siihen valmiita. Niitä kutsutaan mahdollisiksi ehdokasmaiksi. 

EU on käynnistänyt kaikkien Länsi-Balkanin maiden kanssa ns. vakautus- ja assosiaatioprosessin, jonka tavoitteena on tuoda alueen maat lähemmäksi EU:ta. Sen myötä nämä maat voivat viedä vapaasti lähes kaikkia tuotteitaan EU:n sisämarkkinoille. Ne myös saavat EU:lta rahoitusta  uudistuksia vastaan. Prosessin keskeinen osa on EU:n ja kunkin Länsi-Balkanin maan välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus.