Euroopan komissio

Euroopan komissio

Kuva: Euroopan komissio
Euroopan komissio päärakennus, Berlaymont, EU:n Nobel-palkinnon kunniaksi koristeltuna. Kuva: Euroopan komissio.

Euroopan komissio on jäsenvaltioista riippumaton toimielin. Komissio koostuu 28 jäsenestä eli komissaarista, joita on yksi jokaisesta jäsenvaltiosta. 

Yksinoikeus lakialoitteisiin

Komissiolla on yksinoikeus tehdä lakialoitteita. Se esittää ehdotuksensa uudesta lainsäädännöstä Euroopan parlamentille ja neuvostolle, jotka päättävät asioista komission ehdotuksen pohjalta.

Unionin lainsäädännön rikkomistapauksissa komissiolla on oikeus nostaa kanne jäsenvaltiota tai yritystä vastaan. Komissio voi esimerkiksi sakottaa yrityksiä kilpailulakien rikkomisesta.Komissio vastaa myös unionin yhteisten politiikkojen täytäntöönpanosta ja valvoo perussopimusten noudattamista. Lisäksi se hallinnoi unionin talousarviota ja toimintaohjelmia. Euroopan komissio edustaa unionia ulkoisesti, esimerkiksi kauppapolitiikassa.

Komissaarit EU:n asialla

Komission toimikausi kestää viisi vuotta. Vuoteen 2014 saakka komission puheenjohtajana toimii portugalilainen José Manuel Barroso. Marraskuussa 2014 työskentelynsä aloittaa luxemburgilaisen Jean Claude Junckerin johtama komissio. Juncker valittiin puheenjohtajaksi 15.7. 2014. Euroopan parlamentti hyväksyi Junckerin komission kokoonpanon täysistunnossaan 22. lokakuuta 2014.

Barroso ja Juncker. Kuva: Euroopan komissio
José Manuel Barroso (vas.) toimi Euroopan komission puheenjohtajana vuosina 2004-2014. Jean-Claude Juncker (oik.) aloittaa puheenjohtajakautensa marraskuussa 2014. Kuva: Euroopan komissio


Jokainen komission jäsen vastaa tietystä EU:n politiikan osa-alueesta. Komissaarit eivät edusta omaa maataan vaan EU:n yhteistä etua. Suomalainen Jyrki Kataisen on yksi komission varapuheenjohtajista. Hänen vastuullaan on kasvu-, työllisyys- ja investointikysymykset.

Ensimmäinen suomalaiskomissaari oli Erkki Liikanen. Hän työskenteli sekä JacquesSanterin (1995-1999) että Romano Prodin (1999-2004) johtamissa komissioissa. Liikasen vastuulla olivat ensin hallinto ja henkilöstoasiat ja sitten yritystoiminta.

Komissaari Jyrki Katainen, Komissaari Jyrki Katainen
Jyrki Katainen on yksi Junckerin komission seitsemästä varapuheenjohtajasta. Kuva: europarl.eu

Olli Rehn työskenteli Barroson johtamissa komissioissa laajentumisasioista vastaavana komissaarina vuosina 2004-2009 ja talous-ja raha-asioiden komissaarina sekä komission varapuheenjohtajana vuodesta 2009 heinäkuuhun 2014 saakka.

Suurin toimielin

Kaikkiaan komissiossa työskentelee noin 23 507 henkilöä, mikä tekee komissiosta unionin suurimman toimielimen. Komission henkilöstö jakaantuu pääosastoihin tai yksiköihin, joita johtavat komissaareille vastuussa olevat pääjohtajat.

Komission toimipaikka on Bryssel. Päärakennus Berlaymont sijaitsee Brysselin EU-korttelin sydämessä, Schumanin aukion tuntumassa. Lisäksi osa sen yksiköistä toimii Luxemburgissa.

Katso myös:

Kuka on kuka Junckerin komissiossa (europa.eu)