Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentti

Kuva: Euroopan parlamentti
Euroopan parlamentin rakennus Strasbourgissa. Kuva: Euroopan parlamentti.

Eurooppalaiset äänestäjät valitsevat Euroopan parlamentin jäsenet suorilla vaaleilla viiden vuoden välein. Euroopan parlamentti siis edustaa EU-kansalaisia. Parlamentti on EU:n neuvoston ohella toinen EU:n tärkeimmistä lakia säätävistä elimistä.

Euroopan parlamentilla on kolme päätehtävää. Parlamentti

  • keskustelee EU:n lainsäädäntöaloitteista ja hyväksyy säädökset yhdessä neuvoston kanssa
  • valvoo komissiota ja muita EU:n toimielimiä ja huolehtii siitä, että ne toimivat demokraattisesti
  • keskustelee EU:n talousarviosta ja hyväksyy sen yhdessä neuvoston kanssa.
Kuva: Euroopan parlamentti
Euroopan parlamentin istuntosali. Kuva: Euroopan parlamentti.
Euroopan parlamentin istuntosalissa jokainen edustaja voi puhua millä tahansa EU:n virallisella kielellä.

Kustakin maasta valittavien parlamentin jäsenten määrä on suhteutettu maan väkilukuun. Lissabonin sopimuksen mukaan yhdelläkään maalla ei voi olla Euroopan parlamentissa vähempää kuin 6 eikä enempää kuin 96 jäsentä. Suomella on 13 parlamentin yhteensä 751 jäsenestä. 

Parlamentti kokoontuu kahdessa maassa


Parlamentin kotipaikka on Strasbourgissa Ranskassa, jossa pidetään vuosittain 12 neljän päivän pituista täysistuntoa. Täysistunnoissa parlamentti käsittelee komissiosta tulleita säädösaloitteita valiokuntiensa laatimien mietintöjen pohjalta ja antaa päätöslauselmia. Valiokunnat ja poliittiset ryhmät kokoontuvat pääasiassa Brysselissä. Parlamentin jäsenet eivät muodosta ryhmiä kansallisuutensa vaan Euroopan laajuisten poliittisten ryhmittymien mukaan.

Täysistuntoja johtavan parlamentin puhemiehen kausi on kaksi ja puoli vuotta. Puhemies edustaa parlamenttia ulkoisissa yhteyksissä ja suhteissa muihin yhteisön toimielimiin.

Viimeisimmät Euroopan parlamentin vaalit järjestettiin EU-jäsenmaissa 25.5. 2014.

 Lue myös:

Valinta Euroopan parlamenttiin ja suomalaiset Euroopan parlamentin jäsenet

Ketä meppi edustaa?