Alueiden komitea

Euroopan unionin alueiden komitea

Kuva: Euroopan unionin alueiden komitea
Alueiden komitean päärakennus Brysselissä. Kuva: Alueiden komitea.

Kuva: Euroopan unionin alueiden komitea
Ramón Luis Valcarcel on ollut alueiden komitean puheenjohtaja vuodesta 2012. Kuva: alueiden komitea.
Ramón Luis Valcarcel Siso on ollut alueiden komitean puheenjohtaja vuodesta 2012.

Alueiden komitea on poliittinen elin, joka tarjoaa paikallis- ja alueviranomaisille mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin unionissa. Komiteaa kuullaan ennen kuin unionissa tehdään päätöksiä, joilla on alueellinen tai paikallinen ulottuvuus.

Alueiden komiteassa on 353 jäsentä, jotka ovat alue- tai paikallisvaaleissa valittuja luottamushenkilöitä kuten valtuustojen puheenjohtajia tai kaupunginjohtajia.  Alueiden komiteaan kuuluu yhdeksän suomalaisjäsentä. Kuntaliitto toimii alueiden komitean Suomen valtuuskunnan sihteeristönä.

Alueiden komitean puheenjohtajana toimii tällä hetkellä espanjalainen Ramón Luis Valcarcel Siso.