Euroopan oikeusasiamies

Euroopan oikeusasiamies

Kuva: Euroopan parlamentti
Oikeusasiamies sijaitsee Strasbourgissa,  Salvador de Madariaga -talossa. Kuva: Euroopan parlamentti.

Euroopan oikeusasiamies ottaa vastaan ja tutkii Euroopan unionin toimielimiä ja laitoksia vastaan tehtyjä kanteluita. Hän on asemasaan itsenäinen ja puolueeton.

EU:n kansalaiset, yritykset ja yhteisöt voivat kannella oikeusasiamiehelle hallinnollisista epäkohdista unionin toimielinten ja laitosten toiminnassa. Oikeusasiamies ei ota tutkiakseen kanteluita kansallisia viranomaisia vastaan.

Kuva: Euroopan yhteisöt
Euroopan oikeusasiamies Emily O'Reilly Kuva: Euroopan yhteisöt
Emily O´Reilly aloitti Euroopan oikeusasiamiehenä 1.10. 2013.

Euroopan parlamentti valitsi ensimmäisen Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 1995. Valituksi tuli suomalainen Jacob Söderman, joka hoiti tehtävää vuosina 1995-2003.

 Tällä hetkellä oikeusasiamiehenä toimii irlantilainen Emily O`Reilly, joka aloitti tehtävässään 1.10.2013.

Oikeusasiamies valitaan nykyisin aina viideksi vuodeksi kerrallaan.