Yleiset asiat

Yleiset asiat

Kuva: komissio
Yleisten asioiden neuvosto

Lissabonin sopimus jakoi yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston kahdeksi eri kokoonpanoksi.

Yleisten asioiden neuvostoa (YAN) johtaa puheenjohtajamaan ministeri. YAN käsittelee sellaisia EU-asioita, joilla on vaikutusta useampaan unionin politiikkalohkoon. Tälläisia ovat muun muassa Euroopan unionin laajentuminen, talousarviokehitys sekä toimielin- ja hallintokysymykset. Yleisten asioiden neuvosto myös osaltaan koordinoi Eurooppa-neuvoston kokousten valmisteluja.

Yleisten asioiden neuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Muualla verkossa

Päivitetty 9.4.2015