Coreper

Coreper valmistelee neuvoston kokouksia

Kullakin EU:n jäsenvaltiolla on Brysselissä pysyvä edustusto, joka edustaa jäsenmaata ja puolustaa sen kansallista etua EU:n tasolla. Edustuston päällikkö on käytännössä maansa EU-suurlähettiläs.

Suurlähettiläät, joita kutsutaan pysyviksi edustajiksi, kokoontuvat viikoittain jäsenvaltioiden pysyvien edustajien komiteassa eli Coreperissa. Nimi on lyhenne ranskan kielen sanoista Comité des Représentants Permanent. Komitea käsittelee ja valmistelee ministerineuvoston kokouksiin tulevat asiat lukuun ottamatta maataloutta koskevia kysymyksiä, jotka käsittelee maatalouden erityiskomitea.

Pysyvien edustajien komiteassa pyritään ratkaisemaan jäsenvaltioiden väliset näkemyserot, jotka ovat jääneet työryhmissä avoimiksi. Asioiden käsittely Coreperissa on poliittisempaa kuin työryhmissä.

Coreperistä asiat siirtyvät neuvoston käsittelyyn. Usein ministerit hyväksyvät sellaisenaan Coreperin valmistelemat ratkaisut. Coreperin apuna valmistelussa ovat lukuisat työryhmät, joissa maata edustaa joko jäsenmaan pysyvän edustuston asiantuntija tai pääkaupungista tuleva edustaja. 

Coreperin kokouksissa, kuten neuvoston ja työryhmienkin, istumajärjestys on määrätty ja paikat vaihtuvat puheenjohtajuuksien mukaan kuuden kuukauden välein. Pöydän päässä puhetta johtaa kulloisenkin puheenjohtajamaan edustaja ja jäsenmaat istuvat pöydän ympärillä puheenjohtajuusjärjestyksessä.

Pysyvien edustajien komitea eli Coreper työskentelee suuresta työmäärästä johtuen kahdessa kokoonpanossa, Coreper II ja I.

Coreper II

Coreper II käsittelee yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyviä asioita, talousasioita sekä poliisi- ja oikeusviranomaisten yhteistyötä. Suomen edustaja Coreper II:ssa on pysyvä edustaja, suurlähettiläs Pilvi Vierros-Villeneuve.

Coreper II:n työtä valmistelee antici-ryhmä, joka koostuu kunkin EU-jäsenmaan antici-virkamiehistä. Ryhmä perustettiin vuonna 1975. Nimensä se sai italialaisen diplomaatin Paolo Massimo Anticin mukaan. Italia oli tuolloin EU:n puheenjohtajamaa ja Anticista tuli ryhmän ensimmäinen puheenjohtaja.

Coreper I

Coreper I:n vastuulle kuuluu niin sanottuja sisäisiä politiikkoja, joita ovat esimerkiksi maatalous, kalastus, liikenne, ympäristö, työllisyys- ja sosiaaliasiat ja sisämarkkinalainsäädäntö. Suomen edustaja Coreper I:ssa on pysyvän edustajan sijainen, suurlähettiläs Marianne Huusko-Lamponen .

Coreper I:n työtä valmistelee niin sanottu mertens-ryhmä, joka koostuu kunkin EU-jäsenmaan mertens-virkamiehistä. Tämä ryhmä perustettiin vuonna 1993.