Aktuellt

Karta över Europa 2017

Utrikesministeriets Europainformation har gett ut en karta över Europa 2017.

Eurooppa 2017 -kartta

På kartan är förutom alla EU:s medlemsländer och deras anslutningsår och också euroområdet, Schengenområdet, Nato-medlemmar, länder som förhandlar om medlemskap, EU:s kandidatländer, potentiella kandidatlände och länderna i EU:s östliga partnerskap.

På kartan finns också medlemsländernas, kandidatländernas och de potentiella kandidatländernas flaggor, area, folkmängd och huvudstad.

Uppdaterat 20.1.2017