Aktuellt
Mera

Basfakta om EU

Karta över Europa

Söker du information om EU-länderna, euroländerna eller bara om hur den Europeiska unionen fungerar? Här finner du basfakta om EU.

För lärare och studerande

Söker du information i komprimerad form om EU? Europainformationens PowerPoint-presentationer kan vara till nytta också för andra än lärare.

Senaste publikation

Eurooppa 2017 -kartta

Karta över Europa 2017

Utrikesministeriets Europainformation har gett ut en karta över Europa 2017.

Alla publikationer

Evenemang

Evenmang

Varmt välkommen till våra evenemang!

10.5. Helsingfors: Europainformationen publicerar ett nytt bok om Finlands ställning i EU

10.-14.7. Björneborg: Utrikesministeriet på SuomiAreena

Ulkoministeriön verkkosivut
EU-edustuston verkkosivu