EU-informationssökning

EU-informationssökning

Vi har samlat hit nyttiga kontaktuppgifter för att underlätta EU-informationssökningen.

Du finner här de viktigaste nationella aktörer som erbjuder EU-rådgivning, EU-databaserna samt tankesmedjorna.

Kontaktuppgifter till de instanser som erbjuder rådgivning i EU-finansiering finns i den vidstående finansieringsguiden.

Uppdaterat 8.1.2014