Utvidgningen

Utvidgningen av Europeiska unionen

Sex länder grundade Europeiska kol- och stålgemenskapen 1951 samt Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen 1957. Därefter har antalet medlemsländer ökat till 28 i och med Kroatiens inträde i unionen i juli år 2013.

  • 1951 Frankrike, Tyskland, Italien, Belgien, Nederländerna, Luxemburg
  • 1973 Storbritannien, Irland, Danmark
  • 1981 Grekland
  • 1986 Spanien, Portugal
  • 1995 Finland, Sverige, Österrike
  • 2004 Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Slovenien, Malta och Cypern
  • 2007 Rumänien och Bulgarien
  • 2013 Kroatien

Utvidgningen är en kontinuerlig process. Den har på ett avgörande sätt medverkat till att stabiliteten, välståndet och demokratin har stärkts i Europa.

Utvidgningen 2004, som ökade antalet medlemsstater från 15 till 25, var den största i Europeiska unionens historia. Kommunismens fall, symboliserad av Berlinmurens fall 1989, erbjöd en historisk möjlighet att sätta punkt för det kalla krigets tudelning av Europa. Unionens femte utvidning skedde år 2007 då Rumänien och Bulgarien anslöt sig till unionen. Kroatien tas in den 1.7.2013. Det ursprungliga samarbetet mellan sex länder har utvidgat sig till en 28 länders union.

Läs mera:

Villkoren för medlemskap

Förhandlingar om medlemskap

Kandidatländer

Potentiella kandidatländer

Uppdaterat 19.6.2013