Perustietoa EU:sta

Perustietoa EU:sta

Euroopan maiden taloudellisen ja poliittisen yhteistyön ensimmäinen askel oli Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustaminen 1950-luvun alussa.

Eurooppa2016_Eurooppatiedotus

Kuuden Euroopan maan aloittama yhteistyö on runsaan 60 vuoden aikana laajentunut 28 jäsenmaan ja lyli puolen miljardin kansalaisen Euroopan unioniksi, jonka jäsenmaat ovat sitoutuneet tekemään yhteistyötä rauhan ylläpitämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tästä osiosta löydät tietoa Euroopan yhdentymisen historiasta, EU:n jäsenmaista, toimielimistä, päätöksenteosta, budjetista sekä unionin toiminnasta eri politiikan aloilla. Löydät myös listan jäsenmaiden välillä tehdyistä perussopimuksista, jotka säätelevät Euroopan unionin toimintaa.

Muualla verkossa

Päivitetty 11.1.2016