Basfakta om EU

Basfakta om EU

Samarbetet som inleddes av sex länder i Europa har på drygt 50 år utvidgats till en union med 28 medlemsländer och över en halv miljard medborgare. Europeiska unionens medlemsländer har förbundit sig att samarbeta för att upprätthålla freden och främja välståndet.Upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen i början av 1950-talet var det första steget mot ett ekonomiskt och politiskt samarbete i Europa.

Eurooppa2016_Eurooppatiedotus

I detta avsnitt hittar du information om den europeiska integrationens historia, EU:s medlemsländer, institutioner, beslutsfattande, budget och om unionens verksamhet inom olika politikområden. Här finns också en förteckning över de grundfördrag som medlemsländerna ingått och som reglerar Europeiska unionens verksamhet.