EU:s medlemsländer

Europeiska unionens medlemsstater

Europeiska unionen har utvidgats i flera omgångar. I och med Kroatiens anslutande till unionen i juli 2013 har EU 28 medlemsstater.

Alla EU:s medlemsstater hör till Europeiska ekonomiska och monetära unionen, men 19 länder har hittills tagit i bruk en gemensam valuta, euron (€).

Till Schengenområdet hör 22 EU-länder samt Island, Norge och Schweiz, som inte är EU-länder. Medborgarna kan resa mellan dessa länder utan passkontroller.

Medlemsländer enligt
anslutningsåt
Valuta som användsLänder som hör till Schengenområdet
1951
Alankomaat_lippu Nederländerna Schengen
Belgian lippu Belgien Schengen
Italian lippu Italien Schengen
Luxemburgin lippu Luxemburg Schengen
Ranskan lippu Frankrike Schengen
Saksan lippu Tyskland Schengen
1973
Irlannin lippu Irland -
UK lippu Storbritannien Pund -
Tanskan lippu Danmark Krona Schengen
1981
Kreikan lippu Grekland Schengen
1986
Espanjan lippu Spanien Schengen
Portugalin lippu Portugal Schengen
1995
Itävallan lippu Österrike Schengen
Ruotsin lippu Sverige Krona Schengen
Suomen lippu Finland Schengen
2004
Kyproksen lippu Cypern -
Latvian lippu Lettland Schengen
Liettuan lippu Litauen Schengen
Maltan lippu Malta Schengen
Puolan lippu Polen Zloty Schengen
Slovakian lippu Slovakien Schengen
Slovenian lippu Slovenien Schengen
Tshekin lippu Tjeckiska republiken Koruna Schengen
Unkarin lippu Ungern Forint Schengen
Viron lippu Estland Schengen
2007
Bulgarian lippu Bulgarien Lev -
Romanian lippu Rumänien Leu -
2013
croatiaflag Kroatien Kuna