EU:n toimielimet

Euroopan unionin toimielimet

Euroopan unionilla on seitsemän virallista toimielintä, joista jokaisella on oma tehtävänsä. Näitä ovat Eurooppa-neuvosto, Euroopan komissio, Euroopan unionin neuvosto eli ministerineuvosto, Euroopan parlamentti, Euroopan unionin tuomioistuin, tilintarkastustuomioistuin ja Euroopan keskuspankki.

Euroopan unionin instituutiot

EU:n toimielinjärjestelmä toimii seuraavasti:

  • yleiset poliittiset painopisteet määritellään Eurooppa-neuvostossa, johon kuuluvat EU-maiden päämiehet, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja komission puheenjohtaja
  • välittömillä vaaleilla valitut europarlamentaarikot edustavat EU-kansalaisia Euroopan parlamentissa
  • koko EU:n etuja ajaa Euroopan komissio, jonka jäsenet jäsenmaiden hallitukset valitsevat
  • kunkin EU-maan hallitus ja ministerit ajavat oman maansa etuja EU:n neuvostossa.

Edellä mainittuja toimielimiä tukee viisi muuta tärkeää elintä: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea sekä alueiden komitea, jotka ovat neuvoa-antavia toimielimiä sekä Euroopan investointipankki, oikeusasiamies ja tietosuojavaltuutettu.

Tiettyjä teknisiä, tieteellisiä tai hallinnointitehtäviä hoitamaan on perustettu EU:n erillisvirastoja. Ne on hajautettu EU:n jäsenmaihin. Suomessa toimii EU:n kemikaalivirasto.

Päivitetty 20.5.2016