Vad EU gör

Europeiska unionen verkar inom många olika områden

Justus Lipsius sisäpiha

EU kan verka endast inom de områden där medlemsländerna har överfört befogenhet till unionen. Till exempel hör jordbruks- och fiskepolitiken till unionens politik, medan beslut om exempelvis skolundervisningen fortsättningsvis fattas i medlemsstaterna.

Här hittar du information om unionens verksamhet och centrala utvecklingstrender inom olika sektorer. Verksamheten är här indelad i tio politikområden, som motsvarar Europeiska unionens rådskonstellationer.

Uppdaterat 15.5.2014