Du och EU

Du och EU

Foto: Europeiska kommissionen
Ihmiset tututustumassa Euroopan komission toimitiloihin Eurooppa-päivänä 9.5. Kuva: Euroopan komissio.

Som finländsk medborgare är du också EU-medborgare och du kan röra dig fritt och vistas fritt på hela unionens område.

Du kan påverka unionens verksamhet genom att rösta eller ställa upp som kandidat i Europaparlamentsvalet.Du har också möjlighet att klaga till unionens institutioner om du blivit fel behandlad.

I detta avsnitt hittar du praktisk information om EU-medborgarnas rättigheter och möjligheter samt råd om hur du kan utnyttja dem i det dagliga livet.

Uppdaterat 15.5.2014