Att resa i EU

Att resa i Europa

Foto: Europeiska kommissionen
Schengen-alueella on yhteinen rajavalvonta ja säännölliset tarkastukset sisärajoilla on poistettu. Kuva: Euroopan komissio.

Som unionsmedborgare har du rätt att röra dig fritt och vistas fritt på hela unionens område.

Din rätt till fri rörlighet gäller utöver EU-länderna också Norge, Island och Liechtenstein, som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), samt Schweiz genom ett separat avtal. Det enda som krävs är att du har med dig ett giltigt ID-kort eller pass.

Foto: Polis
Passi. Kuva: Poliisi.
Ta med ID-kort eller pass när du reser så att du vid behov kan legitimera dig.

En EU-medborgare kan stanna i ett annat EU- eller EES-land i tre månader. Efter det måste du registrera dig hos de lokala myndigheterna och bevisa att du arbetar eller på annat sätt klarar av att försörja dig i landet där du vistas. Du behöver dessutom en gällande sjukförsäkring.

Du vet väl att du som unionsmedborgare har rätt att få hjälp av de andra EU-ländernas diplomatiska eller konsulära myndigheter i ett land där Finland inte har egen representation.

Inom Schengenområdet reser du utan gränskontroller

Syftet med Schengenregelverket är att underlätta fri förlighet inom Europeiska unionen. I praktiken innebär det att gränskontrollerna vid de gemensamma eller inre gränserna har slopats. 22 av Europeiska unionens medlemsländer hör till Schengenområdet.

EU-länderna i Schengenområdet
BelgienItalien Polen Tjekien
DanmarkLettlandPortugalTyskland
EstlandLitauenSlovakienUngern
FinlandLuxemburgSlovenienÖsterrike
FrankrikeMaltaSpanien 
GreklandNederländernaSverige 

Norge, Island och Schweiz är inte EU-länder, men de hör till Schengenområdet och du kan därför resa till dem på samma sätt som inom EU-området.

Av EU-länderna står Storbritannien, Irland, Bulgarien, Cypern och Rumänien utanför Schengenavtalet.

Resenärerna ska ha med sig ett giltigt resedokument (pass eller ID-kort) också inom Schengenområdet. Polismyndigheterna kan till exempel be en resenär att uppvisa sitt resedokument efter att man rest in i ett avtalsland. Gränskontrollerna kan också tillfälligt tas i bruk om den allmänna ordningen eller nationella säkerheten är hotad.

Barn ska ha egna pass när de reser från och med 26.6.2012. Barn kan inte längre resa så att deras namn ingår i föräldrarnas pass.

Inom euroområdet behöver man inte växla valuta

Vid ingången av 1.1.2002 infördes eurosedlar och euromynt, och de ersatte de gamla nationella valutorna, såsom den finska marken. Euron är lagligt betalningsmedel i 19 EU-länder som bildar euroområdet. Estland anslöt sig till området år 2011 och Lettland i början av 2014.

Euroområdet
BelgienGreklandMaltaSlovenien

Cypern

Estland

Irland

Litauen

Nederländerna

Spanien

Lettland

FinlandItalienPortugalTyskland
FrankrikeLuxemburgSlovakienÖsterrike

Du kan betala med euro också i många länder utanför euroområdet. Dvärgstaterna San Marino, Vatikanstaten, Monaco och Andorra är så små att de redan tidigare använt sina grannstaters valutor, och de gick över till euron samtidigt som grannländerna. Montenegro och Kosovo har infört euron genom ett eget beslut. Det går att använda euron också i flera städer utanför euroområdet. Till exempel använder några städer i Sverige euron vid sidan av kronan.

Eurosedlarna är identiska i alla länder. Däremot har euromynten en gemensam och en nationell sida. I Finland är en- och tvåcentsmynten inte i allmän cirkulation.

Om du blir sjuk under resan

Foto: FPA
Eurooppalainen sairaanhoitokortti. Kuva: Kela.
Skaffa det europeiska sjukvårdskortet hos Folkpensionsanstalten före resan.

Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka under en resa i ett annat EU-land, har du rätt till akutvård på platsen. För detta behöver du ett europeiskt sjukvårdskort, som ska skaffas hos Folkpensionsanstalten före resan.

Med det europeiska sjukvårdskortet får du nödvändig sjukvård vid tillfällig vistelse i ett annat EU/EES-land eller Schweiz. Kortet berättigar till vård vid akuta sjukdomar och olycksfall och kroniska sjukdomar som kräver omedelbar behandling på samma villkor och till samma kostnader som medborgare i vistelselandet.

Pensionärer får det europeiska sjukvårdskortet av det land som ansvarar för sjukvårdskostnaderna, i praktiken landet som betalar pensionen. Om du är fast bosatt i ett annat EU-land, men får pension bara från Finland, beviljas kortet av Finland. Pensionärer som bor i Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz får dock tills vidare sitt kort i dessa länder.

Du kommer väl ihåg att det europeiska sjukvårdskortet inte ersätter FPA-kortet. Sjukvårdskortet är gratis och du får det av FPA.

Import av varor från EU-området

Foto: Europeiska kommissionen.
Schengen-alue
Från EU-länderna får du fritt införa de flesta produkterna för eget bruk.

Du har rätt att i ett annat EU-land köpa varor och tjänster avsedda för eget bruk på samma skattevillkor som landets egna medborgare och att ta med dem till Finland.

Denna rätt gäller dock inte bilar. För ett fordon som inköpts i ett annat EU-land måste man i Finland betala bilskatt och mervärdesskatt på bilskatten. När det gäller en så kallad flyttbil är skatterna lägre. Kravet är i regel minst ett års vistelse utomlands.

Begränsningar gäller också för

  • läkemedel
  • tobaksvaror
  • alkohol
  • bränslen
  • skjutvapen
  • antikföremål.

Kommersiell import är alltid skattepliktig. Kontrollera importbestämmelserna i enskilda fall hos tullen.