Asuminen ja muutto

Asuminen toisessa EU-maassa 

Kuva: Euroopan komissio
Perhe. 465. Kuva: Euroopan komissio.

Jos oleskelu kestää enintään kolme kuukautta tarvitset ainoastaan voimassa olevan henkilökortin tai passin.

Yli kolmen kuukauden oleskeluun sinulla on oikeus, jos

  • työskentelet tai toimit maassa itsenäisenä ammatinharjoittajana tai
  • olet kirjoilla yksityisessä tai julkisessa oppilaitoksessa pääasiallisena tarkoituksena opintojen, myös ammatillisten opintojen suorittaminen tai
  • sinulla on riittävät varat itseäsi ja perheenjäseniäsi varten ja kattava sairausvakuutus  oleskelumaassa.

Toiseen EU-maahan muuttaessasi voit ottaa mukaan henkilökohtaisen omaisuutesi tullitta, veroitta ja rajoituksitta.

Sosiaaliturva ja terveyspalvelut

Kuva: Euroopan komissio
Terveyspsykologi. 282. Kuva: Euroopan komissio.
Kukin maa antaa sairaanhoito oman lainsäädäntönsä ja järjestelmänsä mukaisesti.

Toiseen EU-maahan muuttaessasi siirryt käyttämään sen terveydenhuoltopalveluita. Ne saattavat poiketa Suomen palveluista, esimerkiksi lääkekorvaustasot vaihtelevat maittain. On hyvä muistaa, että siirryttyäsi esimerkiksi Espanjan terveydenhuoltojärjestelmän piiriin et ole Suomessa käydessäsi oikeutettu samoihin etuisuuksiin kuin ennen muuttoa.

Alle vuoden kestävän oleskelun aikana kuulut yleensä Suomen sosiaaliturvan piiriin. Mikäli oleskelet pysyvästi Suomen ulkopuolella, oikeus Suomen sosiaaliturvaan lakkaa. Tällöin sinun on selvitettävä, millä ehdoilla olet oikeutettu oleskelumaan sosiaaliturvaan.

Työssäkäyvät kuuluvat pääsääntöisesti työskentelymaan sosiaaliturvan piiriin, vaikka oleskelu kestäisi alle vuoden. Sinulla ja mahdollisesti myös perheenjäsenilläsi on oikeus samaan sosiaaliturvaan ja -etuuksiin kuin työskentelymaan kansalaisilla. Nämä oikeudet koskevat

·         sairaus- ja äitiysetuuksia

·         työkyvyttömyysetuuksia

·         vanhuus- ja leskeneläkettä

·         työtapaturmien, ammattitautien, kuoleman ja työttömyyden johdosta maksettavia etuuksia sekä perheavustuksia. 

Vastaavasti sinun tulee maksaa samat sosiaaliturvamaksut kuin maan kansalaisten.

Useassa maassa työskentelevien ja työkomennuksella olevien kohdalla on kuitenkin poikkeuksia. Jos et työskentele, sosiaaliturvastasi vastaa yleensä asuinmaasi.

Toisen EU-maan kansalaiseen sovelletaan samoja työsuhteen ehtoja kuin työskentelymaan kansalaisiin palkan, irtisanomisen, työhönpaluun, työterveyden ja työturvallisuuden osalta.