Työskentely EU:ssa

Työskentely Euroopassa

Kuva: Euroopan komissio
Eures-bussi 465. EURES-verkoston kautta löydät tietoa Euroopassa avoinna olevista työpaikoista. Kuva: Euroopan komissio.

Euroopan unionin kansalaisena sinulla on oikeus hakea työtä, työskennellä ja perustaa yritys toisessa EU:n jäsenmaassa.

Sinulla on oikeus samaan palkkaan, samoihin työehtoihin sekä järjestö- ja työetuihin kuin oleskelumaan kansalaisilla. Olet myös oikeutettu viettämään eläkepäiviä missä tahansa EU-maassa.

Kaikki EU- ja ETA-maat kattava työnvälitysverkosto EURES (European Employment Services) palvelee työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla. EURESin peruspalveluja ovat työnvälitys, tiedotus ja neuvonta. Suomessa EURES-neuvojia löytyy suurimpien kaupunkien työ- ja elinkeinotoimistoista. Lisäksi apua saa TE-toimistojen kansainvälistä työnhakua hoitavilta virkailijoilta.

Työnhakuun toiseen EU-maahan

Jos jäät työttömäksi, voit lähteä kolmeksi kuukaudeksi työnhakuun toiseen EU- tai ETA-maahan tai Sveitsiin ja saada samaa työttömyyspäivärahaa kuin mitä saisit hakiessasi työtä Suomesta. Neuvottele asiasta ensin TE-toimistosi kanssa.

Jos lähdet työnhakuun toiseen EU- tai ETA-maahan tai Sveitsiin, tarvitset eurooppalaisen sairaanhoitokortin. Sillä saat välttämättömän sairaanhoidon äkillisissä sairastumistapauksissa.

Jos jäät työttömäksi EU/ETA-maassa tai Sveitsissä, sinulla on oikeus saada työttömyystukea. Tuen saamisen edellytykset kannattaa kuitenkin selvittää erikseen.

Europassi helpottaa pätevyyden tunnustamista

Europassi. 282.
Europassi kertoo työntekijän osaamisesta yhtenäisellä eurooppalaisella tavalla.

Euroopan unionin tutkintojen tunnustamisjärjestelmän periaatteena on, että jossakin jäsenmaassa saavutettu ammattipätevyys tunnustetaan kaikissa jäsenmaissa. Tunnustamisjärjestelmän piiriin kuuluvat EU-maiden lisäksi ETA-maat ja Sveitsi.

Eräissä viroissa voidaan edellyttää työntekijältä maan kansalaisuutta. Myös tietyissä ammateissa voidaan vaatia muualla hankitun tutkinnon arviointia ja pätevyyden testaamista.

Suomessa tutkintojen kansainvälistä vertailua koordinoi Opetushallitus. EU:n tasolla on käytössä erityinen Europassi-järjestelmä, jolla helpotetaan ammattipätevyyden tunnustamista eri EU-maissa. Europassi on asiakirjakansio, jonka avulla Euroopan kansalaiset voivat esitellä tutkintonsa ja pätevyytensä kansainvälisesti.

Sosiaaliturva, terveyspalvelut ja työsuhteen ehdot

Toiseen EU-maahan muuttaessasi siirryt käyttämään sen terveydenhuoltopalveluita. Ne saattavat poiketa Suomen palveluista, esimerkiksi lääkekorvaustasot vaihtelevat maittain. On hyvä muistaa, että siirryttyäsi esimerkiksi Espanjan terveydenhuoltojärjestelmän piiriin et ole Suomessa käydessäsi oikeutettu samoihin etuisuuksiin kuin ennen muuttoa.

Kuva: Supperi/TF
Työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys
Kukin maa antaa sairaanhoitoa oman lainsäädäntönsä ja järjestelmänsä mukaisesti.

Alle vuoden kestävän oleskelun aikana kuulut yleensä Suomen sosiaaliturvan piiriin. Mikäli oleskelet pysyvästi Suomen ulkopuolella, oikeus Suomen sosiaaliturvaan lakkaa. Tällöin sinun on selvitettävä, millä ehdoilla olet oikeutettu oleskelumaan sosiaaliturvaan.

Työssäkäyvät kuuluvat pääsääntöisesti työskentelymaan sosiaaliturvan piiriin, vaikka oleskelu kestäisi alle vuoden. Sinulla ja mahdollisesti myös perheenjäsenilläsi on oikeus samaan sosiaaliturvaan ja -etuuksiin kuin työskentelymaan kansalaisilla. Nämä oikeudet koskevat

·         sairaus- ja äitiysetuuksia

·         työkyvyttömyysetuuksia

·         vanhuus- ja leskeneläkettä

·         työtapaturmien, ammattitautien, kuoleman ja työttömyyden johdosta maksettavia etuuksia sekä perheavustuksia.

Vastaavasti sinun tulee maksaa samat sosiaaliturvamaksut kuin maan kansalaisten.

Useassa maassa työskentelevien ja työkomennuksella olevien kohdalla on kuitenkin poikkeuksia. Jos et työskentele, sosiaaliturvastasi vastaa yleensä asuinmaasi.

Toisen EU-maan kansalaiseen sovelletaan samoja työsuhteen ehtoja kuin työskentelymaan kansalaisiin palkan, irtisanomisen, työhönpaluun, työterveyden ja työturvallisuuden osalta.

Verotus toisessa EU-maassa

Toiseen EU-maahan muuttaessasi voit ottaa henkilökohtaisen omaisuutesi mukaan tullitta, veroitta ja rajoituksitta.

Verotus toisessa EU-maassa määräytyy maan lainsäädännön ja sen Suomen kanssa solmiman verotussopimuksen mukaisesti. Verotussopimuksella estetään kaksinkertainen verotus. Ulkomailla saadusta palkasta on silti tehtävä veroilmoitus myös Suomeen.

Jos uusi asuinmaa tulkitaan verotuspaikaksesi, on kaikki tulot ilmoitettava sinne.