Opiskelu EU:ssa

Opiskelu EU:n alueella

Kuva: Euroopan komissio
Opiskelu. Kuva: Euroopan komissio.

Euroopan unionin kansalaisena sinulla on oikeus hakeutua koulutukseen muihin jäsenvaltioihin samoilla ehdoilla kuin niiden kansalaiset.

Voit suorittaa ulkomailla koko tutkinnon tai osan kotimaisesta tutkinnosta. Voit myös lähteä vaihto-oppilaaksi tai opiskelemaan lyhyeksi aikaa, esimerkiksi kielikurssille. Monissa Euroopan maissa, kuten Englannissa ja Saksassa, yliopistoihin haetaan yhteishakumenetelmällä.

Liikkuvuutta tuetaan erilaisilla ohjelmilla 

Euroopan komission entinen puheenjohtaja Jose-Manuel Barroso tapaa Erasmus-vaihto-oppilaita Nobel-tilaisuuden yhteydessä. Kuva: Euroopan komissio.
Erasmus-vaihto-ohjelma on liikuttanut opiskelijiota jo vuodesta 1987. Kuvassa Euroopan komission entinen puheenjohtaja Jose-Manuel Barroso tapaa Erasmus-vaihto-oppilaita Nobel-juhlallisuuksien yhteydessä vuonna 2012.

 EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelma Lifelong Learning Programme 2007-2013 muodostuu neljästä pääohjelmasta:

-  Comenius (kouluopetus)

 - Erasmus (korkeakouluopetus)

 - Leonardo da Vinci (ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus)

- Grundtvig (aikuiskoulutus). 

Jos olet kiinnostunut vaihto-opiskelusta, ota yhteys oman oppilaitoksesi kansainvälisistä asioista vastaavaan henkilöön.

Voit saada opintotukea ulkomailla opiskeluun

Kokonaista tutkintoa suorittaessasi voit saada suomalaista opintotukea, jos opiskelet valtiollisessa tai valtion hyväksymässä oppilaitoksessa. Opintojen tulee olla päätoimisia ja niiden tulee vastata Suomessa tuettavia opintoja. Lisäksi kotikunnan on oltava Suomessa vähintään kahden vuoden ajan ennen opintojen alkua.

Opintotukea voidaan myöntää myös silloin, kun teet vain osan opinnoista ulkomailla. Ehtona on, että opinnot voidaan lukea hyväksi Suomessa suoritettavaan tutkintoon.

Opintotukea ei myönnetä opiskeluun kielikursseilla, yliopistoihin pääsyyn valmentaviin opintoihin eikä yleensä lukion vaihto-opiskeluun.

Tutkintojen tunnustamista helpottaa Europassi

Europassi. 282.
Europassi-järjestelmä helpottaa eri maissa tehtyjen opintojen vertailua.

 Euroopan unionin tutkintojen tunnustamisjärjestelmän periaatteena on, että jossakin jäsenmaassa saavutettu ammattipätevyys tunnustetaan kaikissa jäsenmaissa. Tunnustamisjärjestelmän piiriin kuuluvat EU-maiden lisäksi ETA-maat ja Sveitsi.

Toisessa EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä tehdystä tutkinnosta voit tarvita Opetushallituksen tunnustamispäätöksen esimerkiksi silloin, kun haluat kelpoisuuden suomalaiseen julkisen sektorin virkaan tai tehtävään. Lyhyempikestoisista tutkinnoista ei yleensä tarvita kelpoisuuspäätöstä.

Tutkintojen tunnustamista eri EU-maissa helpottaa Europassi-järjestelmä. Se on asiakirjakansio, jonka avulla Euroopan kansalaiset voivat esitellä tutkintonsa ja pätevyytensä kansainvälisesti.