Att studera i EU

Att studera inom EU

Opiskelu. Kuva: Euroopan komissio.

Som medborgare i Europeiska unionen har du rätt att söka studieplats i andra medlemsstater på samma villkor som ländernas medborgare.

Du kan avlägga en hel examen utomlands eller en del av en inhemsk examen. Du kan också åka som utbyteselev eller för att studera en kort tid, till exempel på en språkkurs.

Rörligheten stöds med olika program

Foto: Europeiska kommissionen
Erasmus-utbytesprogrammet har mobiliserat studerande ända sedan år 1987. På bilden träffar Europeiska kommissionens ordförande Jose-Manuel Barroso Erasmus-utbytesstudenter i samband med Nobelfestligheterna år 2012. Foto: Europeiska kommissionen
Erasmus-utbytesprogrammet har mobiliserat studerande ända sedan år 1987. På bilden träffar Europeiska kommissionens ordförande Jose-Manuel Barroso Erasmus-utbytesstudenter i samband med Nobelfestligheterna år 2012.

EU:s nya program för livslångt lärande (Lifelong Learning Programme) för budgetperioden 2007–2013 består av fyra huvudprogram:

  • Comenius (skolutbildning)
  • Erasmus (högre utbildning)
  • Leonardo da Vinci (grundläggande och fortsatt yrkesutbildning)
  • Grundtvig (vuxenutbildning).

Ta kontakt med den som ansvarar för internationella ärenden vid din egen läroanstalt om du är intresserad av utbytesstudier.

Du kan få studiestöd för att studera utomlands

Om du avlägger en hel examen kan du få finländskt studiestöd, om du studerar vid en statlig eller av staten godkänd studieanstalt. Studierna skall vara heltidsstudier och de skall motsvara studier som stöds i Finland. Dessutom skall den sökande ha haft hemkommun i Finland under minst två års tid innan studierna inleds.

Studiestöd kan också beviljas om du avlägger endast en del av studierna utomlands. Ett villkor är att studierna kan räknas till godo för en examen som avläggs i Finland.

Studiestöd beviljas inte för språkkurser, studier som förbereder för inträde vid universitet eller, i allmänhet, för utbytesstudier under gymnasietiden.

Europasset underlättar erkännandet av examina

Europassi. 282.
Europassystemet gör det lättare att jämföra studier i olika länder.

Principen för Europeiska unionens system för erkännande av examina är att en yrkeskompetens som uppnåtts i ett medlemsland erkänns i alla medlemsländer. Systemet för erkännande av examina tillämpas förutom av EU-länderna även av EES-länderna (Norge, Island och Liechtenstein) och Schweiz.

En person som avlagt examen i ett annat EU- eller EES-land behöver utbildningsstyrelsens beslut över erkännande av examen om personen i fråga till exempel vill ha behörighet för en tjänst eller ett uppdrag inom den offentliga sektorn i Finland. Personer som avlagt en kortare examen behöver i allmänhet inte något myndighetsbeslut om giltigheten.

Systemet med Europasset underlättar erkännandet av examina i olika EU-länder. Europasset är en sammanställning av dokument med vars hjälp medborgare i Europa kan påvisa sin examen och sitt kunnande internationellt.