EU-kansalaisen oikeudet

Oikeutesi EU:n kansalaisena

PerusoikeudetEU:n kansalaisen perusoikeudet on määritelty Lissabonin sopimukseen kuuluvassa perusoikeuskirjassa. Kuva: Euroopan komissio.

Suomen kansalaisena olet myös EU:n kansalainen. EU:n kansalaisilla on unionin lainsäädännössä määrättyjä oikeuksia.

Näistä keskeisimpiä ovat oikeus liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltion alueella, äänioikeus ja vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin vaaleissa, oikeus diplomaatti- ja konsuliapuun, oikeus vedota Euroopan parlamenttiin ja oikeus kääntyä Euroopan oikeusasiamiehen puoleen.

Liikkumis- ja oleskeluvapaus

Unionin kansalaisena sinulla on oikeus liikkua ja oleskella vapaasti unionin alueella.

Oikeutesi liikkua vapaasti koskee EU-maiden lisäksi myös Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvia Norjaa, Islantia ja Liechtensteinia, sekä erityissopimuksella Sveitsiä. Riittää kun mukanasi on voimassa oleva henkilökortti tai passi.

EU:n kansalaisena voit viipyä toisessa EU- tai ETA-maassa kolme kuukautta. Tämän jälkeen sinun tulee rekisteröityä paikallisviranomaisille ja todistaa työskenteleväsi tai kykeneväsi muuten elättämään itsesi oleskelumaassa. Lisäksi tarvitset voimassa olevan sairausvakuutuksen.

Tiesithän, että unionin kansalaisena sinulla on oikeus saada apua muiden EU:n jäsenmaiden diplomaatti- ja konsuliviranomaisilta maassa, jossa Suomella ei ole omaa edustustoa.

Oikeus äänestää ja asettua ehdolle

Jos asut vakinaisesti muussa EU-maassa kuin Suomessa, sinulla on sama oikeus äänestää ja asettua ehdokkaaksi kunnallisvaaleissa sekä Euroopan parlamentin vaaleissa kuin asuinvaltiosi kansalaisilla.

Jäsenvaltiot määrittelevät itse, keitä pidetään niiden kansalaisina.

Olet vaaleissa äänioikeutettu ja vaalikelpoinen vain yhdessä jäsenvaltiossa. Saat siis käyttää äänioikeuttasi joko asuinvaltiossa tai kotivaltiossa. Asuinvaltion vaaliluetteloon sinut voidaan merkitä vain, jos olet ennakkoon tätä nimenomaisesti toivonut. Jos äänestäminen on asuinvaltiossa pakollista, tätä velvoitetta sovelletaan myös sinuun, jos olet ilmaissut haluavasi äänestää siellä.

Kansalaisaloite

Lissabonin sopimuksen myötä EU:ssa on otettu käyttöön kansalaisaloite, jonka avulla kansalaiset voivat osallistua uudella tavalla unionin päätöksentekoon. Kansalaisaloitteella miljoona kansalaista vähintään seitsemästä jäsenmaasta voi pyytää komissiolta lainsäädäntöaloitetta EU:n toimivaltaan kuuluvassa asiassa.

Perusoikeudet

Kansalaisten perusoikeudet on koottu Lissabonin sopimukseen sisältyvään unionin perusoikeuskirjaan, joka kokoaa yhteen perustamissopimusten, ihmisoikeussopimusten ja Euroopan unionin tuomioistuimen vahvistamat oikeuskäytännöt. Perusoikeuskirja sisältää ihmisarvoon, vapauksiin, tasa-arvoon, yhteisvastuuseen, kansalaisten oikeuksiin sekä lain käyttöön liittyviä oikeuksia.

Kuluttajan oikeudet

Euroopan kuluttajakeskus opastaa rajat ylittävän kuluttajakaupan kysymyksissä. Euroopan kuluttajakeskus toimii Kuluttajavirastossa osana Euroopan laajuista verkostoa (European Consumer Centres), jonka tehtävänä on edistää kuluttajansuojan toteutumista kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien rajat ylittävässä sisämarkkinakaupassa.

Rahoituspalveluihin liittyvissä ongelmissa voit hakea apua FIN-NETistä. FIN-NET on ETA-alueen laajuinen tuomioistuinten ulkopuolinen verkosto, joka käsittelee kuluttajien ja rahoituspalveluiden (kuten pankit ja vakuutusyhtiöt) rajat ylittäviä kiistoja.

Euroopan kuluttajakeskus
FIN-NET

Lentomatkustajan oikeudet

Kuva: Euroopan komissio
Lentomatkustajien oikeudet (Kuva komissio)
Lentomatkustajan oikeudet pätevät kaikentyyppisillä lennoilla, kansallisessa ja kansainvälisessä lentoliikenteessä.

Jos sinulta evätään pääsy lennolle, matkatavarasi katoavat, lento peruutetaan tai se myöhästyy huomattavasti, voit olla oikeutettu korvaukseen EU-lainsäädännön mukaisesti.

Matkustajilla on samat oikeudet, oli kyseessä sitten reittilento, tilauslento tai valmismatkaan kuuluva lento. Oikeudet koskevat EU:n alueelta lähteviä ja sinne saapuvia lentoja, kun lennosta vastaa EU-maan lentoyhtiö.

Lentomatkustajan oikeudet, Euroopan kuluttajakeskus

Henkilötietojen suoja

Saatat joutua antamaan henkilötietosi esimerkiksi työpaikkaa hakiessasi tai luottokorttia käyttäessäsi. EU-lainsäädännön tavoitteena on varmistaa henkilötietojen asianmukainen käsittely.

Sinulla on oikeus

  • saada tietää kaikesta itseäsi koskevien tietojen keruusta ja käsittelystä
  • tutustua itseäsi koskeviin tietoihin
  • saada tietää automaattisesti tehtyjen päätösten perusteet
  • tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle.

Kansalaisten neuvontapalvelu

Tarvitsetko lakiasiantuntijan neuvontaa kansalaisten oikeuksista EU:ssa? Kansalaisten neuvontapalvelu voi auttaa, kun kohtaat ongelmia toisessa EU-maassa työntekijänä, opiskelijana tai eläkeläisenä, tai jos olet maahanmuuttaja ja tarvitset tietoa oikeuksistasi muissa EU-maissa.

Neuvontapalvelu antaa tapauskohtaista oikeusapua kansalaisille oikeuksista, joita heillä on EU-lainsäädännön nojalla. Palvelun tarjoaa Euroopan komissio European Citizen Action Service -järjestön (ECAS) välityksellä. Järjestön lakiasiantuntijat ovat riippumattomia.

Kysymyksen voi esittää verkkolomakkeella EU:n virallisilla kielillä. Vastauksen saa viikon kuluessa joko sähköpostilla tai puhelimitse.

Neuvontapalvelu ei anna perusteellista oikeudellista neuvontaa eikä analysoi asiakirjoja. Se antaa oikeusapua vain EU-lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä. Palvelu on maksutonta.

Kansalaisten neuvontapalvelu