Europainformationen

Europainformationen

Europainformationen har till uppgift att sköta informationen till allmänheten på båda de inhemska språken om EU-frågor som påverkar finländarna. Europainformationen är en tillförlitlig finländsk källa till information om EU som främjar diskussionen om EU-frågor. Den producerar material och besvarar frågor om EU. Europainformationen betjänar alla finländare med särskild fokus på lärare, studerande och journalister.

Europainformationen beviljar årligen statsunderstöd för frivilligorganisationers Europainformation.  

Europainformationen samarbetar med regionala och lokala aktörer för att informera allmänheten om EU. Europainformationens verksamhet omfattar hela landet. Man arrangerar seminarier och debatter samt deltar i mässor och evenemang med EU-tema.

Läroanstalter och skolor är viktiga samarbetspartner för oss. Vi tar fram material av olika slag och utbildar lärare i EU-frågor. På vår webbplats finns bland annat våra populära stordiaserier.

Vi producerar publikationer om EU-frågor. Publikationerna, som är gratis, finns nu i större omfattning än tidigare i elektronisk form på nätet. De kan också beställas med en blankett som finns på webbplatsen.  

Vår informationstjänst besvarar frågor om EU från allmänheten: eurooppatiedotus@formin.fi

Vi tar emot frågor och feedback via Facebook och Twitter, där man kan se vårt nyhetsflöde. Våra evenemang kan följas via de sociala medierna, där Twitter är en utmärkt kanal för frågor och kommentarer om dagsaktuella EU-frågor.

Kontakta oss gärna om du vill ställa frågor om EU!

Uppdaterat 11.3.2015