Kontaktuppgifter

Europainformationens kontaktuppgifter

Europainformationen är en del av enheten för Europa och närområden vid utrikesministeriets kommunikationsavdelning. Europainformationens webbredaktion, publikationsverksamhet och administration finns på utrikesministeriets informations- och kulturavdelning på Skatudden i Helsingfors.

Kontaktuppgifter

Postadress: Europainformationen / VIE-20
PB 481, 00023 Statsrådet
Tel. 0295 350 000 (Utrikesministeriet)

E-post: europainformationen(at)formin.fi

E-post: arbetarna på utrikesministeriet har e-postadress av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi
Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a

Ville Cantell 
Tel. 358 50 3835791, +358 295 351847
Enhetschef

Emilia Machuca
Tel. +358 50 327 1034 , +358 295 351 136
Informatör
Samarbetet i landskapen, statsunderstöd för frivilligorgaisationers Europainformation

Martti Ruokolainen, (Rovaniemi, Arktinen keskus)
Tel. +358 40 510 7518
Informatör
EU-informationen i Norra Finland, arktisk information

Päivi Toivanen
Tel. +358 40 560 9020, +358 295 351 375
Kommunikationsplanerare
Publikationer, samarbetet med skolor

Outi Koskinen
Tel. +358 40 510 7515, +358 295 351 363
Informatör
Webbkommunikation, social media

Tiina Saukkola
Tel. +358 40 739 2863
Informationsassistant
Mässor, evenemang, EU-frågor

Uppdaterat 28.10.2016