Suomi EU:ssa

Suomi ja EU

Kuva: Euroopan komissio
Borrel, Tuomioja, Prodi ja Barroso

Suomi on ollut Euroopan unionin jäsen 1.1.1995 alkaen.


Suomi on myös mukana Euroopan talous- ja rahaliitto EMUssa, joten Suomessa on muiden euromaiden tapaan käytetty euroseteleitä ja -kolikoita vuodesta 2002.

Suomi kuuluu lisäksi Schengenin sopimukseen, joka on poistanut rajatarkastukset Suomen ja muiden Schengen-maiden väliltä.

Tästä osiosta löydät tietoa Suomen liittymisestä Euroopan unioniin, EU-asioiden käsittelystä Suomessa, Suomen maksuosuudesta sekä unionin palveluksessa työskentelevistä suomalaisista. Osioon on koottu myös Brysselissä toimivien suomalaisten edunvalvontatoimistojen yhteystietoja.