Finland i EU

Finland och EU

Foto: Europeiska kommissionen
Borrel, Tuomioja, Prodi ja Barroso
Foto: Statsrådets kansli/Lehtikuva.
Suomi ja EU
Finland var EU-ordförande 1999 och 2006. På bilden kommissionens ordförande Barroso som statsminister Vanhanens gäst i Helsingfors i juli 2006.

Finland är medlem i EU sedan 1995.

Finland är också med i Europeiska ekonomiska och monetära unionen EMU, och i Finland har man sedan 2002 på samma sätt som i de övriga euroländerna använt eurosedlar och euromynt. Finland har också anslutit sig till Schengenavtalet, som har slopat gränskontrollerna mellan Finland och övriga Schengenländer.

I detta avsnitt hittar du information om Finlands anslutning till Europeiska unionen, behandlingen av EU-ärenden i Finland, Finlands betalningsandel och om finländare i EU:s institutioner. Avsnittet innehåller också kontaktuppgifter till finländska intressebevakningskontor i Bryssel.

Uppdaterat 30.4.2014