Suomalaisia EU:ssa

EU:ssa työskentelee noin tuhat suomalaista


Toimielimet pyrkivät virkamiehistöään valitessa painottamaan maantieteellistä tasapainoa. Myös Suomi pyrkii saamaan mahdollisimman paljon omia kansalaisiaan EU:n palvelukseen esimerkiksi tiedottamalla ja järjestämällä valmennusta rekrytointikilpailuihin osallistuville hakijoille.

Euroopan unioni työllistää yli 40 000 henkilöä, joiden joukossa on runsaat tuhat suomalaista johtajista vahtimestareihin. EU:n toimielimet rekrytoivat vakituista henkilökuntaa avointen kilpailujen kautta. Käynnissä olevista kilpailuista ilmoitetaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja Euroopan henkilöstövalintatoimiston EPSOn verkkosivuilla. 

Euroopan unionin neuvostossa työskentelee noin 2800 virkamiestä eri maista. Suomalaisia heistä on noin 124. Komissiossa on arviolta 23 507 virkamiestä, joista suomalaisia on noin 516.

Euroopan parlamentissa on tällä hetkellä 13 suomalaisten valitsemaa europarlamentaarikkoa. Kaiken kaikkiaan parlamentissa työskentelevistä noin 8000 henkilöstä suomalaisia on noin 180.

Unionin tuomioistuimessa ja unionin yleisessä tuomioistuimessa henkilöstöä on yhteensä noin 1 900, joista suomalaisia on noin 50. Tilintarkastustuomioistuimessa työskentelee noin 900 henkilöä ja suomalaisia on noin 30. Talous- ja sosiaalikomitean 353:sta jäsenestä 9 on suomalaisia ja alueiden komitean 350:sta jäsenestä 17 on suomalaisia.