Finländare i EU

I EU arbetar omkring tusen finländare


Institutionerna strävar efter att lägga vikt vid den geografiska balansen när de väljer sina tjänstemän. Också Finland strävar efter att så många finländare som möjligt skall arbeta vid EU exempelvis genom att man informerar och ordnar förberedande utbildning för de sökande som deltar i rekryteringsuttagningar. Europeiska unionen sysselsätter mer än 40 000 personer, bland dem drygt 1 000 finländare allt från generaldirektörer till vaktmästare. EU:s institutioner rekryterar ordinarie personal genom öppna uttagningar. I Europeiska unionens officiella tidning och på EU:s rekryteringsbyrå EPSO:s webbsidor annonseras om pågående uttagningar.

Vid rådet arbetar cirka 2 800 tjänstemän från olika länder, av vilka cirka 170 är finländare. Vid kommissionen arbetar cirka 23 507 tjänstemän från olika länder, av vilka cirka 516 är finländare. 

I Europaparlamentet finns för närvarande 13 europarlamentariker som finländarna valt. Allt som allt finns det cirka 180 finländare bland de 8 000 personer som arbetar vid parlamentet.

I unionens domstolen och i tribunalen finns det totalt cirka 1 900 anställda, av vilka cirka 50 är finländare. Av revisionsrättens 900 anställda är cirka 30 finländare, av Ekonomiska och sociala kommitténs 353 ledamöter cirka 9 och av Regionkommitténs 350  ledamöter cirka 17.