Publikationer

Europainformationens publikationer

Eurooppatiedotuksen julkaisuja

Europainformationens publikationer är kostnadsfria. Europainformationens publikationer ges ut på svenska och finska, i vissa fall engelska eller samiska.

Publikationerna ger allsidig information om Europeiska unionen och Finlands medlemskap i unionen. Informationen är anpassad till finländska förhållanden.

OBS!Om du har problem med att göra din beställning, kontrollera följande:

1) Kom ihåg att först klicka på uppköpskorgen, då öppnas beställningsblanketten.

2) Max. 35 tecken per rad i beställningsblanketten.

3) Om du beställer en stor mängd material dyker texten "beställningen kräver bekräftelse" upp. Det betyder att beställningen ska bekräftas av Europainformationen, det kräver inga åtgärder av beställaren.

Uppdaterat 21.4.2016