Handla i EU

Import av varor från EU-området

Foto: Europeiska kommissionen
EU-maista voit tuoda useimpia tuotteita vapaasti omaan käyttöön. Kuva: Euroopan komissio.

Från EU-länderna får du fritt införa de flesta produkterna för eget bruk.

Du har rätt att i ett annat EU-land köpa varor och tjänster avsedda för eget bruk på samma skattevillkor som landets egna medborgare och att ta med dem till Finland.

Denna rätt gäller dock inte bilar. För ett fordon som inköpts i ett annat EU-land måste man i Finland betala bilskatt och mervärdesskatt på bilskatten. När det gäller en så kallad flyttbil är skatterna lägre. Kravet är i regel minst ett års vistelse utomlands.

Begränsningar gäller också för

  • läkemedel
  • tobaksvaror
  • alkohol
  • bränslen
  • skjutvapen
  • antikföremål.

Kommersiell import är alltid skattepliktig. Kontrollera importbestämmelserna i enskilda fall hos tullen.

Uppdaterat 15.5.2014