Euro

Euro

Av EU:s 28 medlemsländer har 19 tagit i bruk den gemensamma valutan, euron. Euron är i bruk i 19 EU-länder: Finland, Tyskland, Österrike, Nederländerna, Belgien,Luxemburg, Irland, Frankrike, Italien, Spanien, Portugal, Grekland, Slovenien, Cypern, Malta, Slovakien, Estland, Lettland och Litauen i bruk euron.

Sedlar och mynt i euro sattes i omlopp i januari 2002. Eurosedlarna finns i sju och mynten i åtta olika valörer. Sedlarna ser lika ut i alla länder. Ena sidan på mynten har däremot nationella motiv, som respektive lands centralbank beslutar om.

Uppdaterat 5.1.2015