Schengen

Schengen

I Schengenländerna kan EU-medborgare och utländska medborgare röra sig fritt på medlemsländernas område utan visum. I EU-länderna gäller visumfriheten endast EU-medborgare. Också efter att Schengenavtalet trätt i kraft måste man bära resedokument som är godkänt i de länder man besöker (pass eller det nya identitetskortet).

Dessutom effektiverar Schengenländerna bevakningen av sina yttre gränser och polissamarbetet. Vissa av de gamla medlemsländerna i Europeiska gemenskapen beslutade år 1986 i Schengen, Luxemburg, att avlägsna hindren för fri rörlighet för personer vid sina riksgränser. År 1990 undertecknade dessa medlemsländer ett allmänt avtal om tillämpandet av Schengenavtalet, vilket trädde i kraft år 1995.

Vid toppmötet i Amsterdam år 1997 beslutades att Schengenavtalet skulle integreras i Europeiska unionen. Sedan dess har alla EU-länder haft rätt att ansluta sig till Schengensamarbetet.  Storbritannien och Irland har inte anslutit sig till Schengenavtalen. Bulgarien, Rumänien och Cypern tillämpar ännu inte Schengenavtalet fullt ut. Finland och de övriga nordiska länderna började tillämpa Schengenavtalet samtidigt den 25 mars 2001.

Schengenstaterna

Schengenstaterna är Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

  

Uppdaterat 15.5.2014