EU maailmassa

EU haluaa vahvistaa rauhaa

EU on mukana rakentamassa rauhaa niin lähiympäristössään, Lähi-idässä kuin muillakin alueilla, joissa vakauden tukeminen on tärkeää.

Nainen kävelee Haitissa. Kuva: Euroopan komissio.

Ulkosuhdetoimissaan EU edistää ja noudattaa

  • demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien periaatteiden toteutumista
  • YK:n peruskirjaa ja kansainvälistä oikeutta

EU:n ulkopolitiikan tavoitteena on

  • rauhan pitäminen ja saavuttaminen
  • demokratian perusperiaatteiden vahvistaminen
  • oikeusvaltion ja kansainvälisen oikeuden toteutuminen
  • konfliktinesto
  • edistää kestävää taloudellista, sosiaalista ja ympäristön kehitystä kehitysmaissa ja poistaa köyhyyttä

Globaali kehitys on tuonut mukaan uusia haasteita; tapahtumat toisella puolella maailmaa koskettavat myös eurooppalaisia monin tavoin. Euroopan unionilla on monipuolinen rooli ulkopoliittisena toimijana. Unioni on maailman suurin kauppayhteisö ja sillä on diplomaattiset suhteet lähes kaikkiin maailman valtioihin. EU on sitoutunut edistämään ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa.

EU:n oman, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tarkoituksena on toimia ja ajaa etuja yhtenäisesti maailmanpolitiikassa. Painoarvo kansainvälisessä politiikassa kasvaa kun jäsenmaat puhuvat yhdellä äänellä.

Yhteisen ulkopolitiikan välineet vaihtelevat poliittisista, humanitaarisista ja taloudellisista keinoista aina sotilaalliseen ja siviilikriisinhallintaan.

Unioni osallistuu sotilaallisiin -ja siviilikriisinhallintaoperaatioihin sekä tukee ulkopolitiikallaan kestävää kehitystä, ihmisoikeuksien toteutumista, demokratiaa sekä oikeusvaltion ja hyvän hallinnon periaatteiden toteutumista.

EU toimii tiiviissä yhteistyössä muun muassa YK:n kanssa ja kannattaa kansainvälissä suhteissa sitovia, yhdessä neuvoteltuja sääntöjä.

Lue myös: