EU i Världen

EU vill stärka Freden 

Den globala utvecklingen har fört med sig nya utmaninga; händelser på andra sidan jordklotet berör också invånarna i Europa på många olika sätt.

Nainen kävelee Haitissa. Kuva: Euroopan komissio.

I sina yttre åtgärder främjar och tillämpar EU:

  • principerna om demokrati, rättstaten och mänskliga rättigheter
  • FN-stadgan och folkrätten

Målen för EU:s utrikespolitik är att:

  • bevara freden
  • stärka demokratins grundläggande principer
  • genomföra rättsstaten och folkrätten
  • förebygga konflikter
  • främja hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling i utvecklingsländerna och utrota fattigdom

 Europeiska unionen är en mångsidig utrikespolitisk aktör. Unionen är världens största handelsgemenskap och den har diplomatiska relationer till nästan alla stater i världen. EU har förbundit sig att arbeta för de mänskliga rättigheterna överallt i världen.

Syftet med EU:s egna, gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik är att driva en enhetlig linje i världspolitiken. När medlemsländerna talar med en röst har de mycket större tyngd i den internationella politiken.

Den gemensamma utrikespolitiken har ett brett urval av verktyg, allt från politiska, humanitära och ekonomiska åtgärder till militär och civil krishantering.

Bildtext: EU deltar i fredsbygget såväl i sitt närområde som i Mellanöstern och i andra områden där det är viktigt att stödja stabiliteten.

Unionen deltar i militära och civila krishanteringsinsatser samt stödjer genom sin utrikespolitik hållbar utveckling, de mänskliga rättigheterna, demokratin och principerna för rättsstaten och god förvaltning.

EU samarbetar nära med bland annat FN och förespråkar bindande, gemensamt överenskomna regler i internationella relationer.