Miten päätökset syntyvät

Miten päätökset syntyvät

Yhteistyö ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä on syventynyt Euroopan unionissa viime vuosikymmenen aikana. Perusperiaatteena EU:n ulkopolitiikassa on hallitustenvälisyys. Tämä tarkoittaa, että päätösten syntymiseen vaaditaan jäsenmaiden yksimielisyys.  Jokaisella maalla on veto-oikeus päätöksiin.

Kuva: Eurooppa-neuvosto
Kuva: Euroopa-neuvosto

EU:n ulkopolitiikan toteuttamisesta ja toimeenpanosta vastaavat korkea edustaja, EU:n ulkosuhdehallinto ja jäsenmaat.

Eurooppa-neuvosto ja ministerineuvosto ovat EU:n ulkopolitiikassa keskeisiä toimijoita. Eurooppa-neuvosto on perinteisesti asettanut yleiset suuntaviivat EU:n ulkopolitiikalle. Jäsenmaiden ulkoministerit kokoontuvat käsittelemään ja päättämään EU:n ulkosuhdeasioista kerran kuussa. Puolustusministerit taas kokoontuvat neljä kertaa vuodessa keskustelemaan puolustus- ja turvallisuusasioista.

Ulkoministereiden kokousta johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, joka voi tehdä ehdotuksia, mutta EU-jäsenmaiden ministerit tekevät lopulliset päätökset.

Päivitetty 28.6.2016