Hur fattas ett beslut

Hur fattas ett beslut

Samarbetet i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor har fördjupats i Europeiska unionen under det senaste årtiondet. Grundprincipen i EU:s utrikespolitik är mellanstatlighet, vilket betyder att det krävs enhällighet av medlemsländerna för att beslut ska kunna fattas.  Alla länder har vetorätt.

Foto: Europeiska rådet
Foto: Europeiska rådet

Samarbetet i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor har fördjupats i Europeiska unionen under det senaste årtiondet. Grundprincipen i EU:s utrikespolitik är mellanstatlighet, vilket betyder att det krävs enhällighet av medlemsländerna för att beslut ska kunna fattas.  Alla länder har vetorätt.

Den höga representanten, EU:s utrikestjänst och medlemsländerna ansvarar för genomförandet av EU:s utrikespolitik.

Europeiska rådet och ministerrådet är centrala aktörer inom EU:s utrikespolitik. Europeiska rådet har av tradition dragit upp de allmänna riktlinjerna för EU:s utrikespolitik. Medlemsländerna utrikesministrar träffas en gång per månad för att behandla och besluta om EU:s yttre åtgärder. Försvarsministrarna samlas för sin del fyra gånger om året för att diskutera försvars- och säkerhetsfrågor.

Utrikesministermötet leds av den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitiken. Den höga representanten kan lägga fram förslag, men EU-ländernas ministrar fattar de slutliga besluten.

Uppdaterat 28.6.2016