EU:n ulkopolitiikka ja Suomi

EU:n ulkopolitiikka ja Suomi

Suomen tavoitteena on vahva Euroopan ulkosuhdehallinto ja kansainvälisesti vaikutusvaltainen Euroopan unioni. Suomen lähtökohdat EU:n yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa määritellään hallitusohjelmassa. Hallitusohjelmassa todetaan Euroopan unionin olevan maallemme luonteva poliittinen yhteisö, jonka kehittäminen vahvistaa Suomen vakautta, vaurautta ja turvallisuutta.

Kuva: Euroopan ulkosuhdehallinto
<br/>Suomen ulkoasiainministeri Timo Soini ja Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Federica Mogherini.
Suomen ulkoasiainministeri Timo Soini ja Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Federica Mogherini.

EU on Suomen tärkein kansainvälisen yhteistyön vaikuttamispaikka. Suomen turvallisuus, hyvinvointi ja menestyksen edellytykset perustuvat laajaan yhteistyöhön muiden valtioiden ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Suomi osallistuu aktiivisesti sekä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) toteuttamiseen että EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisen strategian kehittämiseen. EU:n ja YUTP:n kautta Suomen ääni tulee vahvemmin esille globaaleissa kysymyksissä ja maailmannäyttämöllä. Suomen tavoitteena on EU:n vahvistaminen kansainvälisen politiikan toimijana, joka toimii yhtenäisesti ja etumme mukaisesti kansainvälisissä järjestöissä ja sopimusneuvotteluissa.

Ulkoministeri edustaa Suomea EU:n ulkoasiainneuvostossa

EU:n ulkoisesta toiminnasta ja yhteisestä ulkopolitiikasta vastaa EU:n ulkoasiainneuvosto, jossa kokoontuvat unionin jäsenvaltioiden ulkoministerit. Ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Federica Mogherini toimii ulkoasiainneuvoston istuntojen puheenjohtajana. Korkeaa edustajaa avustaa Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH), jonka tehtävänä on lisätä EU:n ulkopolitiikan johdonmukaisuutta.

Ulkoasiainneuvoston kokoonpano voi vaihdella istunnossa olevien aiheiden mukaan. Tarpeen mukaan kansalliset kehitys-, kauppa- tai puolustusministerit osallistuvat istuntoihin.