EU:s utrikespolitik och Finland

EU:s utrikespolitik och Finland

Finland eftersträvar en stark europeisk avdelning för yttre åtgärder och en internationellt inflytelserik Europeisk union. I regeringsprogrammet sägs att EU är en naturlig politisk gemenskap för Finland och utvecklandet av unionen stärker Finlands stabilitet, välstånd och säkerhet.

Bild: Europeiska utrikestjänsten
Finlands utrikesminister Timo Soini och Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Federiga Mogherini.
Finlands utrikesminister Timo Soini och Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Federiga Mogherini.

EU är Finlands viktigaste påverkningsforum med tanke på det internationella samarbetet. Finland deltar aktivt i genomförandet av GUSP och utvecklandet av en strategi för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik. Via EU får Finland sin röst bättre hörd i viktiga globala frågor och på den internationella arenan. Finlands mål är att stärka EU:s roll som en aktör i den internationella politiken som agerar enigt och enligt våra intressen i internationella organisationer och avtalsförhandlingar.

Utrikesministern representerar Finland i EU:s råd för utrikes frågor

Utrikesrådet, som är det forum där medlemsstaternas utrikesministrar sammanträder, ansvarar för EU:s yttre åtgärder och den gemensamma utrikespolitiken. Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, för närvarande Federica Mogherini, är ordförande för rådets sammanträden. Den höga representanten bistås av Europeiska utrikestjänsten, som har till uppgift att öka samstämmigheten i EU:s utrikespolitik.

Utrikesrådets sammansättning kan variera enligt de teman som behandlas vid sammaträdena. Vid behov deltar de nationella utvecklings-, handels- eller försvarsministrarna i sammanträdena.