Stöd för undervisningen

För lärare och studerande

Eu i korthet_Europainformationen

Söker du information i komprimerad form om EU? På fliken EU-presentationer och kartor hittar du PowerPoint-presentationer om unionens verksamhet och undervisningsviderona om EU är planerade att åskådliggöra undervisningen. Kom också ihåg Europainformationens böcker och infoblad, som också kan beställas till läroanstalter.

EU-seminarier för lärare

Varje år ordnas EU-utbildningsseminarier för lärare på olika håll i Finland. Seminarierna ordnas i samarbete med förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS r.f. Kommande seminariers program och anmälning: www.hyol.fi

Europainformationen i Sociala medierna

Europainformationen ger även service för lärare i sociala medierna:

  • Facebook: EU-nyheter och information, diskussion
  • Twitter fi och  Twitter sv: EU-nyheter, Twitterflöde från seminarier
  • Slideshare: Europainformationens samt diverse experters presentationer
  • Flickr: bilder från EU-evenemang