För media

Europainformationen

Europainformationen är en del av statsförvaltningens EU-information. Den har till uppgift att producera och förmedla information till allmänheten om den europeiska integrationen och Finlands verksamhet i EU samt att främja EU-medborgardiskussionen. Europainformationen betjänar alla finländare med särskild fokus på lärare, studerande och journalister.

Vi producerar publikationer, besvarar EU-frågor och arrangerar tillställningar om aktuella EU-teman. Vi inbjuder den lokala median till evenemangen och seminarierna som arrangeras i hela landet.

Våra nätsidor erbjuder både basfakta om EU som information om aktuella EU-frågor. Information om seminarier finns i vår evenemangskalender och med vår frågeblankett kan du skicka EU-frågor till oss. Våra publikationer är avgiftsfria.

Europainformationen

Kontaktuppgifter

Våra publikationer

Vår verksamhet kan följas via de sociala medierna.

pdfKommunikationstjänster för journalister

Uppdaterat 6.2.2015