Valtionavut Eurooppa-tiedotukseen

Valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen

Eurooppatiedotus vastaa valtionavustuksista Eurooppa-tiedottamiseen. Ulkoasiainministeriö tukee vuosittain kansalaisjärjestöjen Suomessa tapahtuvaa Euroopan unioniin liittyvää tiedottamista. Avustusten tavoitteena on lisätä Euroopan unioniin liittyvää tietoutta ja keskustelua Suomessa.

Tuki on harkinnanvaraista ja sitä voidaan hakemuksesta myöntää suomalaisille, voittoa tavoittelemattomille kansalaisjärjestöille, jotka ovat olleet merkittyinä yhdistysrekisteriin vähintään vuoden ajan ennen hakuajan päättymistä. Tukea ei voida myöntää yksityishenkilöille tai ryhmille.

Hakumenettelyssä painotetaan vuosittain erilaisia ajankohtaisia EU-teemoja.

Avustusten myöntämisessä, maksamisessa, käytössä ja käytön valvonnassa sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

 Kansalaisjärjestöjen valtionavustukset Eurooppa-tiedottamiseen 2016

Lisätietoja: eurooppatiedotus@formin.fi

Päivitetty 8.11.2016