Statsunderstöd för europainformation

Statsunderstöd för frivilligorganisationers info om Europa


Europainformation ansvarar för statsunderstöd för information om Europa. Utrikesministeriet delar varje år ut bidrag till informationsverksamhet kring Europeiska unionen som utförs av frivilligorganisationer i Finland. Syftet är att öka kunskapen och främja diskussionen om EU.

Stödet beviljas utgående från ansökningar till finländska icke-vinstdrivande frivilligorganisationer som varit upptagna i föreningsregistret i minst ett år innan ansökningstiden går ut. Privatpersoner eller grupper kan inte beviljas understöd.

I urvalsprocessen betonas varje år olika aktuella EU-relaterade teman.

När bidrag beviljas, utbetalas och används och användningen övervakas tillämpas lagen om statsunderstöd (688/2001).

Statsunderstöd för medborgarorganisationernas Europainformation 2016

För mera information: emilia.machuca@formin.fi

Uppdaterat 4.11.2016